"Ni mina innersta tankar

kom så åker vi till havet någonstans"

(Tid För Kärlek, Ulf Lundell)

söndag 18 januari 2015

Ett recept mot jobb- och bostadskrisen


Ibland tycker jag att vi borde tala mindre integrationspolitik. I många debatter tas ordet över av de som egentligen inte alls är intresserade av innebörden av begreppet. Det som de är intresserade av är assimilation. Trots att betydelsen dem emellan är vitt skilda. Kanske vi borde prata om andra saker som om jobb- och bostadssituationen. Det ger en positivare ansats. Som ett sätt att lösa ett problem, inte enbart fastna i att det finns ett. För om fler bostäder byggs kan arbetsmarknaden lättas upp och integrationsproblematiken reduceras.

 Det behövs kloka idéer om hur det ska gå till. För den höga arbetslösheten finns det många viktiga åtgärder som kommer att ha stor betydelse.  Arbetsförmedlingen behöver återfå förtroendet hos såväl arbetslösa som näringslivet. De som arbetar på arbetsförmedlingen måste få ägna sig åt att just förmedla jobb och tjänster, inte översållas med administrativa sysslor. Stödåtgärder ska styras efter individens behov, inte för att uppfylla tidsgränser.

 Socialdemokraterna har kommit med en rad olika förslag för att komma tillrätta med detta. Bland annat att alla arbetslösa ska kunna få individuell hjälp från dag ett. Matchningar till jobb ska bli bättre. Utbildningar och åtgärder ska utformas efter näringslivets behov. Alla åtgärder behövs kollas över. 90-dagarsgarantin till ungdomar och istället för Fas 3 erbjuda traineejobb och extrajobb är andra viktiga steg. Även ett valideringscenter för utländska utbildningar och alla papper som nyanlända kan tänkas ha med sig från sina hemländer har tagits upp.  Detta för att snabbt kunna matcha kompetens ut på arbetsmarknaden. En parentes, hur intressant hade det inte varit med ett nationellt valideringscenter i Karlskrona? Flera arbetstillfällen och ett center med stor nationell betydelse. En utveckling på det hade också kunna varit ett företagscenter för olikspråktalande där de som vill kan få hjälp och stöd i vårt byråkratiska landskap när de vill eller har startat eget företag. Mycket intressant och det hade varit enormt tillfredsställande att se det växa fram i Karlskrona.

 Att angripa bostadsproblematiken är inte heller en enkel uppgift. Det behövs byggas och det behövs nu. Det behövs fler hyresrätter och bostadsituationen för ungdomar, studenter och nyanlända är bekymmersam. Här finns utrymme för fräcka idéer lokalt. Varför inte bebygga de delar av varvsområdet som inte används som ett New Town projekt?

 Begreppet New Towns myntades i efterkrigstidens Storbritannien då bostadskrisen var stor och arbetslösheten hög. Det behövdes byggas snabbt och mycket. En kommitté tillsattes för att utreda detta och kom då på idéen om att göra frizoner för urban utveckling med lättnader i regelverk, skatter och kontroll. En sådan lyckad New Town är Milton Keynes nordväst om London. Staden har expanderat mest i Storbritannien på senare tid och utvecklingen har också gjort att bostadspriserna i staden inte höjts lika mycket som i övriga landet. Detta gynnar i sin tur familjer med svagare ekonomisk ställning. Även stadsdelar av London har används till liknande projekt tex London Docklands Developement Corporation.

 Kanske något för vår kommun att se över? Lättnader i regelverken för att stimulera byggande. Kanske till och med ekonomiska subventioner för projekt som innefattar byggande av hyresrätter. Allt för att göra processen kortare och få igång byggandet fort. Som en frizon med utveckling och spontan tillväxt. Maximera marker och bostadsytor. Detta kan även kompletteras av fler områden både i och utanför stadskärnan. Kanske avsätta en frizon i ett planerat villaområde för ekologiskt boende eller energisparboende med fräcka lösningar. Mindre krångel och lättnader i regelverket kan vara precis vad som behövs för få intressenter till ett sådant projekt. En spännande tanke och det har fallit ut väl på flera ställen där man har förkortat tiden och gjort det enklare att få bygglov i utvalda områden.  I Sverige bland annat i Uppsala och Trosa.

 Allt är en kedja som hänger ihop och kanske det är längre delar av länken som behövs tas fram i ljuset och inte enstaka bitar av den. Byggande lättar upp för arbetsmarknaden och det i sin tur öppnar för ett samhälle där alla är och känner sig delaktiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar